BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie kredytu frankowego!

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 r. (obecnie mBank S.A.). Powyższe oznacza, że od dnia udzielenia zabezpieczenia, aż do prawomocnego zakończenia sprawy, Klient […]