BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 r. (obecnie mBank S.A.).

Powyższe oznacza, że od dnia udzielenia zabezpieczenia, aż do prawomocnego zakończenia sprawy, Klient Kancelarii nie będzie musiał dokonywać dalszych spłat na rzecz spornego kredytu, a Bank nie będzie mógł wypowiedzieć kwestionowanej umowy kredytowej, naliczać jakichkolwiek opłat i odsetek karnych ani nie będzie mógł przekazać informacji o zadłużeniu do do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie, Związku Banków Polskich oraz biur informacji gospodarczej.

Powyższe ma tym większe znaczenie, że biorąc pod uwagę wydłużające się procesy sądowe oraz umacnianie waluty CHF względem waluty krajowej, dla wielu kredytobiorców dalsza spłata kredytu stanowi nadmierne obciążenie finansowe, które niesie za sobą daleko idące, negatywne konsekwencje ekonomiczne.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest prawomocne.

Postępowanie prowadzone jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#Szczecin#radcaprawny#adwokat#franki#frankowicze#CHF#kredytfrankowypozew#kredytfrankowy#santander#pko#pkobp#mBank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *