BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

WIBOR – zabezpieczenie roszczenia przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o wyeliminowanie z umowy kredytu złotowego stawki referencyjnej WIBOR. Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej o wadliwości i dowolności w kształtowaniu przez Bank stawki referencyjnej WIBOR. […]