BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Uniewinnienie w karnej sprawie gospodarczej oraz oddalenie powództwa w sprawie cywilnej (rzekome wyrządzenie szkody na ponad pół miliona złotych)

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iż wyrokiem z dnia 1 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w sprawie o sygn. akt: IV K 436/20 uniewinnił naszego Klienta w sprawie dotyczącej rzekomego wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (tj. o przestępstwo z art. 296§1 i 2 k.k.). Akt oskarżenia dotyczył czynów jakich rzekomo […]