BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu! Wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny (sygn. akt III Ko 313/23) zasądził na rzecz Klientek Kancelarii łącznie kwotę 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz łącznie kwotę 209.400 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne skazanie […]