Roszczenie jednego z byłych małżonków o ustalenie nieważności umowy kredyt frankowego

Roszczenie jednego z byłych małżonków o ustalenie nieważności umowy kredyt frankowego Kolejna korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów!!! Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt: III CZP 12/23 uznał, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. W praktyce […]