BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Odsetki dla Frankowiczów potwierdzone przez TSUE!

Odsetki dla Frankowiczów potwierdzone przez TSUE! Dotychczas kwestia należnych frankowiczom odsetek zasądzonych od banku na ich rzecz obok należności stanowiących sumę dotychczasowych wpłat nie była dostatecznie wyjaśniona. Banki w toku postępowań wytoczonych przez kredytobiorców, w celu „zablokowania” możliwości naliczania odsetek przysługujących frankowiczom korzystały z tzw. zarzutu (prawa) zatrzymania, a część sądów uwzględniała ten zarzut. Jednakże […]