BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Niemal 1.300.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia! Kolejny prawomocny wyrok w sprawie o pozbawienie wolności w okresie komunizmu

Niemal 1.300.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia! Kolejny prawomocny wyrok w sprawie o pozbawienie wolności w okresie komunizmu Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny (sygn. akt II AKa 409/23) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydziału Karnego z dnia 8 września 2023 r. (sygn. akt III […]