BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne wygrane Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

Kolejne wygrane Klientów Kancelarii w sprawach frankowych! ✅ Wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z Raiffeisen Bank International AG S.A. w Wiedniu jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej […]