BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

Kolejne sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych! Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z NORDEA BANK S.A w Gdyni jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę […]