BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

✅ Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z NORDEA BANK S.A w Gdyni jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę 220.315,76 zł oraz kwotę 100.332,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Patrycja Banach oraz adw. Piotr Barcz.

✅Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko spółce Bank BPH S.A. w Gdańsku. Zgodnie z treścią postanowienia Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu przez powoda na czas trwania procesu oraz zakazał pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu spornej umowy kredytu z powodu braku realizacji świadczenia pieniężnego na rzecz pozwanego. Ponadto Sąd postanowił odstąpić od uzasadnienia postanowienia podzielając w całości argumenty strony powodowej przytoczone w pozwie. Postanowienie jest nieprawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 13 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. łącząca Klientów Kancelarii z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę łącznie 488.624,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r.pr. Joannę Zarzycką oraz adw. Piotra Barcza.

✅Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie od korzystnego dla Klientki Kancelarii wyroku Sądu I instancji, którym to wyrokiem ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientkę Kancelarii z NORDEA BANK S.A. jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę 149.439,27 zł. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Patrycja Banach oraz adw. Piotr Barcz.

✅Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz Klientki Kancelarii zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy kredytu, tj. kwotę 236.967,93 zł oraz kwotę 45.957,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu w sentencji wyroku nie znalazło się ustalenie nieważności umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r.pr Joannę Zarzycką oraz adw. Piotra Barcza.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#franki #frankowicze #CHF #kredytfrankowy #pozewfrankowy #sprawafrankowa #kancelariaszczecin #adwokatszczecin #prawnikszczecin #bank