BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Wygrana Klienta Kancelarii w sprawie umowy pożyczki zawartej ze SKOKiem

Wygrana Klienta Kancelarii w sprawie umowy pożyczki zawartej ze SKOKiem Z przyjemnością informujemy o sukcesie Klienta Kancelarii w sporze o należność z tytułu umowy pożyczki zawartej ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka. W dniu 24 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (sygn. akt: II C 160/21) wydał wyrok oddalający powództwo […]