BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Jeżeli Sąd w sprawie rozwodowej ustali, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, to rozwiązuje małżeństwo przez rozwód i w tym zakresie ma trzy możliwości: zaniechać orzekania o winie stron za rozkład pożycia (tylko na zgodny wniosek małżonków), orzec o winie obu stron bądź orzec o wyłącznej winie jednego małżonka.

Małżonkowie podejmujący decyzję o rozwodzie, niejednokrotnie chcą walczyć w Sądzie o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka. Niemal zawsze jest to podyktowane względami emocjonalnymi i chęcią wymierzenia sprawiedliwości małżonkowi, który zdradził albo w inny sposób naruszył swoje małżeńskie obowiązki. Problem polega jednak na tym, że wielu przypadkach czasochłonna walka w Sądzie o tzw. winę, ostatecznie nie przynosi jakichkolwiek wymiernych korzyści, oczywiście poza względami moralnymi. 

O orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka warto walczyć, jeśli wnosi się jednocześnie o zasądzenie od niego alimentów na swoją rzecz (niezależnie od alimentów na rzecz małoletnich dzieci). W przypadku takiego rozstrzygnięcia alimenty te zasądzane są, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Przykładowo, jeśli małżonek niewinny zarabia dużo mniej niż małżonek winny rozwodu, to Sąd powinien zasądzić alimenty na jego rzecz. Co istotne, obowiązek alimentacyjny obciążający małżonka winnego rozwodu wygasa tylko w przypadku zawarcia przez małżonka niewinnego nowego małżeństwa. Jeśli nigdzie do tego nie dojdzie, to obowiązek alimentacyjny jest w zasadzie dożywotni, choć nie wyklucza to możliwości wytoczenia sprawy 
o uchylenie alimentów w przypadku zmiany stosunków.

W razie braku orzekania o winie lub orzeczenia o winie obu stron, małżonek, który chce uzyskać alimenty na swoją rzecz, musi wykazać, że pozostaje w tzw. niedostatku. Pojęcie niedostatku odnosi się do osób, które swoich usprawiedliwionych potrzeb nie są w stanie zaspokoić własnymi siłami, a za które to potrzeby należy uznać normalne warunki bytowania, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku. Orzeczenie alimentów na tej podstawie jest zatem trudniejsze do uzyskania, a dodatkowo alimenty te wygasają z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin.

Co ważne, w polskim prawie rodzinnym nie stopniuje się winy na mniejszą i większą. Jeśli małżonek, który uważa siebie za niewinnego, przyczynił się w jakimkolwiek stopniu do powstania czy utrwalenia rozkładu pożycia, to jest on uważany za współwinnego rozkładu pożycia, nawet jeśli drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Z naszej praktyki sądowej wynika, że wiele spraw kończy się właśnie w taki sposób.

Kancelaria od wielu lat prowadzi postępowania rozwodowe i biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, przedstawia klientom różne warianty wniosków dotyczących orzeczenia o winie, wskazując jednocześnie na wszelkie konsekwencje z tym związane. Ostatecznie decyzja w tym przedmiocie zawsze należy do Klienta, który przez całe postępowanie jest wspierany przez Kancelarię w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej. Przypominamy więc o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach rozwodowych przez Facebook’a lub:

☎: + 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl, k.szelepajlo@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *