BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaPaulina Urbanowicz

Paulina Urbanowicz

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/Apl/591

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałabana.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w naszej Kancelarii już od początku 2018 r. Do kręgu jej zainteresowań należy szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo karne. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem bankowym, w szczególności reprezentacją klientów w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF, oraz pomocą prawną dla klientów indywidualnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.