BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Unser Team

mec.-Barbara-Domańska

Barbara Domańska

Wpis na listę radców prawnych: SZ-651

Radca Prawny Barbara Domańska. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, […]

mec.-Piotr-Barcz

Piotr Barcz

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/616

Adwokat Piotr Barcz. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu […]

Konenc

Joanna Konenc

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1686

Radca Prawny Joanna Konenc. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. […]

mec.-Patrycja-Banach

Patrycja Banach

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/569

Adwokat Patrycja Banach. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie karnym […]

0011_BD_2048p

Karolina Górska

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1480

Radca Prawny Karolina Górska. Radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa […]

Szelepajlo

Katarzyna Szelepajło

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1647

Radca Prawny Katarzyna Szelepajło Rozpoczęła praktykę prawniczą w Kancelarii w trakcie studiów. W 2016 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA US, […]

Ciolek

Sara Ciołek

Wpis na listę aplikantów radcowskich: APL-SZ-180015

Aplikant Radcowski Sara Ciołek. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2018 r. ukończyła studia z drugą najwyższą średnią oraz obroniła pracę magisterską […]

Kowandy

Eliza Napieralska

Wpis na listę aplikantów radcowskich: APL-SZ-180029

Aplikant Radcowski Eliza Napieralska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. […]

0008_BD_2048p

Alicja Przyborowska

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/Apl/565

Aplikant Adwokacki Alicja Przyborowska. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ekonomii – studiów licencjackich i magisterskich […]

0002_BD_2048p

Paulina Urbanowicz

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/Apl/591

Aplikant Adwokacki Paulina Urbanowicz. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałabana. […]

0004_BD_2048p-1

Justyna Świerkowska

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/Apl/590

Aplikant Adwokacki Justyna Świerkowska. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałabana. […]

0005_BD-1-scaled

Weronika Łepik

Asystent Prawny

Asystent Prawny Weronika Łepik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniewersytetu Szczecińskiego. W 2021 r. obroniła pracę magisterską z zakresu osobowych spółek prawa handlowego pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US. […]

0004_BD-2-scaled

Dominik Wąs

Asystent Prawny

Asystent Prawny Dominik Wąs. Student 5 roku prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w Kancelariach Notarialnych oraz Komorniczych. […]

Ewelina-Bąk-kierownik-sekretariatu

Ewelina Bąk

Kierownik Sekretariatu

Kierownik Sekretariatu Ewelina Bąk