BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaUnser Team

mec.-Barbara-Domańska

Barbara Domańska

Wpis na listę radców prawnych: SZ-651

Radca prawny Barbara Domańska. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, […]

E-MAIL: b.domanska@radcaprawny-bd.pl

mec.-Piotr-Barcz

Piotr Barcz

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/616

Adwokat Piotr Barcz. Specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu […]

mec.-Patrycja-Banach

Patrycja Banach

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/569

Adwokat Patrycja Banach. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie karnym […]

Konenc

Joanna Zarzycka

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1686

Radca Prawny Joanna Zarzycka. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. […]

Szelepajlo

Katarzyna Szelepajło

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1647

Radca Prawny Katarzyna Szelepajło Rozpoczęła praktykę prawniczą w Kancelarii w trakcie studiów. W 2016 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA US, […]

0001_BD_2022_10_2032_p.korybska

Patrycja Korybska

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/748

Adwokat Patrycja Korybska. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. Swoje doświadczenie zdobywała w Kancelarii Kaczmarek & Kurowski, pod patronatem dr adw. Janusza Kaczmarka w Gdyni. […]

Konrad Burdziak

Konrad Burdziak

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/790

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, certyfikowany suicydolog. Wieloletni pracownik instytucji naukowo-badawczych (Uniwersytet Szczeciński; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), odbył 3-miesięczny staż naukowy w […]

Jan Hołubowicz

Wpis na listę adwokatów KRA/Adw/2547

Adwokat Jan Hołubowicz. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa zobowiązań […]

JRetkowska_BD_2024_1080p

Jolanta Retkowska - Niewiarowska

Wpis na listę radców prawnych: KO-660

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie zamówień publicznych.[…]

0002_BD_2048p

Paulina Urbanowicz

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/Apl/591

Aplikant Adwokacki Paulina Urbanowicz. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałabana. […]

0003_BD_2022_10_1976_a.szymoniak

Aleksandra Szymoniak

Wpis na listę aplikantów radcowskich: APL/KO/220011

Aplikant radcowski Aleksandra Szymoniak. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Piotra Łaskiego. […]

0005_BD-1-scaled

Weronika Łepik

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/APL/632

Aplikant Adwokacki Weronika Łepik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2021 r. obroniła pracę magisterską z zakresu osobowych spółek prawa handlowego pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US. […]

0004_BD-2-scaled

Dominik Wąs

Wpis na listę aplikantów adwokackich: SZC/APL/637

Aplikant Adwokacki Dominik Wąs. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie. W 2022 r. obronił pracę magisterską z zakresu egzekucji sądowej świadczeń alimentacyjnych pod kierunkiem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej […]

A.Lejk_BD_11_2023_1080p

Aleksandra Lejk

Asystent prawny

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe w naszej Kancelarii zdobywa od 2022 r. Do kręgu jej zainteresowań należy szeroko pojmowane prawo cywilne[…]

0002_BD_1080p

Ewelina Bąk

Kierownik Sekretariatu

Kierownik Sekretariatu Ewelina Bąk.