BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaPiotr Barcz

Piotr Barcz

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/616

Specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz w postępowaniach karnych, w szczególności gospodarczych i karnoskarbowych (jako pełnomocnik a także obrońca). Jest, obok radcy prawnego Barbary Domańskiej, pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, z zakresu prawa finansowego a nadto z zakresu postępowań grupowych.

Od dnia 2 lipca 2018 wykonuje zawód adwokata, uprzednio wykonywał zawód radcy prawnego.

Prywatnie miłośnik turystyki motocyklowej dalekiej i bliskiej.