BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

✅ Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientkę Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Konenc oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Postanowieniem z dnia 1 lutego 2023 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez Bank Millennium S.A. Postanowienie jest prawomocne. Sprawa prowadzona była przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 1 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Konenc oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 3 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientkę Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Co istotne, Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia jak i zatrzymania wskazując, że roszczenie pozwanego banku jest niewymagalne, a nadto podnoszenie przez Bank zarzutu zatrzymania jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 29 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientkę Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Również w tej sprawie Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia jak i zatrzymania uznając, że roszczenie pozwanego banku jest niewymagalne, a co więcej niedopuszczalne jest zastrzeganie warunku w przypadku składania jednostronnych oświadczeń woli o charakterze prawokształtującym. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Konenc oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił. że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Sarę Ciołek oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 31 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego ustalającego nieważność umowy kredytu oraz zasądzającego na rzecz Klientów Kancelarii od Santander Bank Polska S.A. zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił ,że dwie umowy kredytu łączące Klienta Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. są nieważne i zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłat nieważnych umów.

Wyrok jest nieprawomocny. W przedmiotowej sprawie Sąd również nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia jak i zatrzymania. Sprawa prowadzona jest przez adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza,

✅ Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił. że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. W przedmiotowej sprawie bank złożył zarzut zatrzymania, który nie został przez Sąd uwzględniony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#Szczecin #radcaprawny #adwokat #franki #frankowicze #CHF #kredytfrankowypozew #kredytfrankowy #santander #pko #pkobp #mBank #Millennium #BPH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *