BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

  • Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klienta Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy – wyrok jest nieprawomocny,
  • Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy – wyrok jest nieprawomocny,
  • Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientkę Kancelarii z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy – wyrok jest nieprawomocny,
  • Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny zmienił niekorzystny dla Santander Bank Polska S.A. wyrok Sądu Okręgowego wyłącznie w zakresie nieuwzględnionego wcześniej przez Sąd Okręgowy zarzutu zatrzymania i oddalił apelację w pozostałym zakresie – wyrok jest prawomocny,
  • Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zasądził na rzecz Klientki Kancelarii zwrot wszystkich wpłat uiszczonych w związku z wykonywaniem nieważnej umowy kredytu. Orzeczenie nie zawiera rozstrzygnięcia dotyczącego stwierdzenia nieważności umowy, bowiem kredyt został spłacony w całości przed wystąpieniem przez Klientkę na drogę postępowania sądowego – wyrok jest nieprawomocny.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:

Telefon + 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *