BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż przyznane przez Sąd I instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie wycenił bowiem krzywdę doznaną przez ojca naszych Klientów na kwotę 499.800,00 zł, jednak kwota ta była w ocenie pełnomocników zaniżona i nie kompensowała cierpień doznanych wskutek bezprawnego zatrzymania i pozbawienia wolności w latach 1952 – 1954. W tym okresie skazany odbył karę ponad 19 miesięcy w warunkach Zakładu Karnego oraz przepracował ponad 10 miesięcy w kopalni węgla „Dymitrow” w Bytomiu, co do końca życia rzutowało na stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok i przyznał naszym klientom łącznie kwotę 950.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, a nadto zasądził na ich rzecz zwrot kosztów i opłat za czynności adwokackie. Wyrok jest prawomocny. Po przeszło 70 latach Klienci w końcu otrzymali zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone ich rodzinie przez ówczesny aparat państwowy.

Ponadto wyrokiem z dnia 13 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 160.398,00 zł tytułem odszkodowania za zarobek utracony przez ich ojca w okresie, w którym pozbawiony był wolności. Również ten wyrok jest prawomocny.

Informujemy, że Kancelaria obsługuje klientów z całego kraju oraz z zagranicy i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób uprawnionych na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *