BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Wyrokiem z dnia 09 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił powództwo banku o zapłatę kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału pożyczki hipotecznej indeksowanej do CHF wytoczone przeciwko kredytobiorcy.

Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że z uwagi na wcześniejszy, prawomocny wyrok przesądzający o nieważności umowy pożyczki i złożenie przez kredytobiorcę skutecznego oświadczenia o potrąceniu żądanie zapłaty wypłaconego kapitału okazało się bezzasadne. W zakresie wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału Sąd wskazał natomiast, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym nieważna umowa nie może stanowić tytułu do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz banku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Pełnomocnikami pozwanego kredytobiorcy w tej sprawie byli adwokat Piotr Barcz oraz radca prawny Joanna Konenc.

Przypominamy jednocześnie o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów i pożyczek frankowych przez Facebook’a lub:

Telefon + 48 91 484 29 35

e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *