BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

W dniu dzisiejszym (15 czerwca 2023 r.) Trybunał zajął przełomowe stanowisko co do roszczeń kredytobiorców względem banków.
W ocenie Trybunału, konsument może żądać od banku wynagrodzenia za korzystanie przez bank z jego środków pieniężnych (takie roszczenie nie przysługuje bankom)! Oznacza to, że oprócz zwrotu wszystkich dotychczasowym wpłat wraz z odsetkami, kredytobiorca może żądać dodatkowego wynagrodzenia za to, że bank przez cały okres trwania umowy korzystał z jego pieniędzy. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Frankowiczów, którzy mogą uzyskać dodatkowe środki za nieuczciwe działania banków!

Dodatkowo Trybunał orzekł, że w przypadku stwierdzenia, że umowa kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego jest w całości nieważna, Bank nie może żądać od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co to oznacza? W praktyce konsument nie powinien obawiać się wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie nieważności umowy. Banki, oprócz zwrotu kapitału kredytu, nie będą mogły żądać od kredytobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia/odszkodowania za to, że kilka lat wcześniej wypłaciły konsumentowi środki pieniężne. Powyższym rozstrzygnięciem Trybunał potwierdził stanowisko przedstawiane przez Kancelarię w sporach z bankami.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych oraz złotowych przez Facebook’a lub:

: + 48 91 484 29 35

kancelaria@radcaprawny-bd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *