BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 10 maja 2018 r. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyła się rozprawa apelacyjna w postępowaniu grupowym akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę.
W rozprawie oprócz pełnomocników w osobach radców prawnych Barbary Domańskiej i Piotra Barcza oraz adwokata Wojciecha Wąsowicza obecne było liczne grono akcjonariuszy biorących udział w postępowaniu oraz media relacjonujące przebieg rozprawy.

W toku rozprawy Sąd przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania i oddał głos stronom.

W imieniu akcjonariuszy głos zabrał każdy z pełnomocników strony powodowej, a następnie powód Krzysztof Piotrowski. Ustnie przedstawiono motywy apelacji i omówiono zarzuty w niej sformułowane. Strona powoda przedstawiła również dodatkowe dowody w postaci m.in. zaświadczeń z urzędu Skarbowego i ZUSu świadczące o braku zaległości ze strony spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. wobec tych organów  w marcu 2002 roku, a nadto odwołano się do orzeczenia zapadłego przed Sądem niemieckim w sprawie Leo Kirch przeciwko Deutsche Bank, w której strona powodowa otrzymała rekordowo wysokie odszkodowanie w wysokości 1,2 mld Euro za doprowadzenie jej przedsiębiorstwa do upadku m.in. wskutek wypowiedzi Prezesa pozwanego Banku o kondycji finansowej tego przedsiębiorstwa. Orzeczenie to pokazuje, iż w podobnym stanie faktycznym, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie Sąd uznał odszkodowanie za uzasadnione.

Po wysłuchaniu głosów stron Sąd Apelacyjny zdecydował o zamknięciu rozprawy i odroczeniu ogłoszenia wyroku do dnia 23 maja 2018 roku, godzina 14:00, sala 9.

O treści wyroku poinformujemy Państwa niezwłocznie po jego wydaniu, poprzez stronę internetową Kancelarii.

Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na rozprawę sądową i wsparcie Reprezentanta Grupy w tym niezwykle trudnym postępowaniu.

Jednocześnie ponownie zwracamy się do osób, które posiadają zaległości w zakresie uiszczenia kosztów postępowania, o niezwłoczny kontakt z Kancelarią lub Reprezentantem Grupy – Krzysztofem Piotrowskim, celem dokonania ustalenia wysokości zaległości i niezwłocznego uregulowania tych kosztów.

Przypominamy, że wszelkie płatności powinny odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego Reprezentanta Grupy, a brak zapłaty w całości może wyeliminować członka Grupy z postępowania.

 

Z wyrazami szacunku,

Radcowie Prawni
Barbara Domańska
Piotr Barcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *