BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, iż BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska świadczą usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeprowadzają dedykowane, poszczególnym branżom, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska aktywnie uczestniczą w procesie dostosowania Klientów Kancelarii do unijnych standardów, określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). BD Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska, w obszarze ochrony danych osobowych, świadczą usługi polegające m.in. na:

  • przeprowadzaniu audytów mających na celu zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej pod kątem przetwarzania danych osobowych;
  • opracowaniu wyników audytu w postaci raportu, obejmującego informacje na temat stanu przestrzegania przez Klienta przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w razie stwierdzenia wystąpienia obszarów niezgodnych lub wymagających dostosowania do tych przepisów zawarcie zaleceń lub zaproponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do profilu prowadzonej działalności oraz polityki firmy Klienta;
  • weryfikacji, aktualizacji lub opracowani dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych, zgód, klauzul poufności, etc.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *