BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

W wyroku z dnia 16 marca 2023 r. wydanym w sprawie C-6/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął w obronie frankowiczów. Stało się to dokładnie miesiąc po wydaniu przez Rzecznika Generalnego opinii, która stanowi preludium do kolejnych porażek banków – tym razem w sprawach o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

W rzeczonym wyroku TSUE wskazał, że przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie temu, by sąd krajowy:

– badał sytuację majątkową konsumenta, który zażądał unieważnienia umowy, nawet jeśli owo unieważnienie może narazić konsumenta na szczególnie szkodliwe konsekwencje,

– odmówił stwierdzenia takiego unieważnienia, w sytuacji, gdy konsument wyraźnie się o to zwrócił i został poinformowany w sposób obiektywny i wyczerpujący o jego skutkach,

– uzupełniał w umowie luki powstałe po wyeliminowaniu nieuczciwych warunków przepisami niemającymi charakteru przepisów dyspozytywnych,

– zastosował w celu ustalenia skutków unieważnienia umowy przepisy prawa krajowego, które prowadziłyby do podziału strat w częściach równych pomiędzy kredytobiorcą a bankiem – taki skutek podważyłby bowiem ochronę przewidzianą przez dyrektywę 93/13 i byłby sprzeczny z takimi celami dyrektywy jak: ochrona konsumenta, przywrócenie równowagi między stronami oraz zniechęcanie przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych klauzul.

W praktyce powyższe oznacza, że jeżeli bank zastosował w umowie zawartej z konsumentem klauzule niedozwolone, to przy braku przepisu dyspozytywnego sąd powinien brać pod uwagę wyłącznie wolę konsumenta. Jeżeli więc konsument domaga się stwierdzenia nieważności umowy, to sąd nie może uzupełnić umowy przepisami niemającymi charakteru dyspozytywnego ani nie może badać sytuacji majątkowej konsumenta, nawet jeżeli unieważnienie mogłoby wiązać się dla niego z negatywnymi skutkami finansowymi. Negatywne skutki finansowe, o których mowa w wyroku, zachodzą wyłącznie wtedy, gdy suma wszystkich wpłat kredytobiorcy, pomimo kilkunastu lat spłacania kredytu, nie pokrywa jeszcze udzielonego mu kapitału kredytu. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko i z reguły konsumenci w znacznym stopniu nadpłacili już udzielony im kapitał kredytu.

Komentarz do wyroku TSUE oraz do obecnej sytuacji nie tylko kredytobiorców frankowych, ale również złotowych, udzielił dla Szczecińskiej Kroniki adw. Piotr Barcz. Zapraszamy do zapoznania z materiałem ⇾ https://bit.ly/kronika_17marca2023

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych oraz złotowych przez Facebook’a lub:

TEL : + 48 91 484 29 35

E-MAIL : kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#Szczecin #radcaprawny #adwokat #franki #frankowicze #CHF #kredytfrankowypozew #kredytfrankowy #kredytzłotowy #WIBOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *