BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 23.05.2018 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił w całości niekorzystny dla akcjonariuszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i przekazał sprawę temu Sądowi do dalszego prowadzenia wraz z wytycznymi co do jej przebiegu. Ponowne postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji prowadzone będzie przed nowym składem sędziowskim.

Sąd Apelacyjny uznał za zasadne zarzuty apelacji wniesionej przez Reprezentanta Grupy Akcjonariuszy Krzysztofa Piotrowskiego.

Apelację sporządzili wspólnie prawnicy Kancelarii BD Barcz – Domańska, radca prawny Barbara Domańska i radca prawny Piotr Barcz oraz adwokat Wojciech Wąsowicz (Kancelaria Noerr z siedzibą w Warszawie).

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Pierwszej Instancji nie rozpoznał istoty sprawy, tj. nie zbadał należycie jaki wpływ miały działania podejmowane przez funkcjonariuszy w imieniu Skarbu Państwa na sytuację Holdingu w latach 2001 – 2002, a nadto nie poczynił ustaleń w zakresie oceny wysokości szkody.

Ponadto, co niezmiernie istotne, Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenia Grupy Akcjonariuszy nie uległy przedawnieniu i mogą być obecnie skutecznie dochodzone w postępowaniu sądowym.

 

Z wyrazami szacunku,
radca prawny Barbara Domańska
radca prawny Piotr Barcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *