BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o kolejnym sukcesie Klienta Kancelarii w sprawie o przeniesienie prawa własności przeciwko szczecińskiemu Deweloperowi.

W dniu 31 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt: I AGa 67/22) wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i oddalił w całości apelację strony pozwanej. Sąd Apelacyjny w całości podzielił prezentowane przez Kancelarię w toku procesu stanowisko oraz stanowisko wyrażone w wyroku Sądu pierwszej instancji. Sprawa dotyczyła przeniesienia własności pięciu lokali użytkowych, położonych w Międzyzdrojach, nabytych przez Klienta już w kwietniu 2017 r. od szczecińskiego Dewelopera. Strony postępowania zawarły wówczas umowę przedwstępną. Deweloper w toku procesu kwestionował charakter prawny zawartej umowy, wskazując, że strony łączyła umowa realizatorska. Deweloper, chcąc uniemożliwić uzyskanie przez Klienta prawa własności i odszkodowania za opóźnienia w realizacji inwestycji, dwukrotnie podjął próby odstąpienia od umowy, które okazały się nieskuteczne. Sądy obu instancji nie miały wątpliwości co do charakteru prawnego umowy stwierdzając, że była to umowa przedwstępna, w związku z czym deweloper był zobowiązany do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Klient przez ponad trzy lata został pozbawiony prowadzenia działalności gospodarczej w nabytych lokalach, w związku z czym równolegle toczy się postępowania o odszkodowanie z tego tytułu przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Pełnomocnikami powoda w tej sprawie byli adwokat Piotr Barcz oraz radca prawny Sara Ciołek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *