Wstrzymanie spłaty rat kredytów frankowych na czas trwania procesu!

W ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne postanowienia umożliwiające naszym Klientom zaprzestanie spłaty rat kredytów frankowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych ✅ Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie udzielił naszym Klientkom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A.,✅ Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2023 […]

Oddalenie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Wyrokiem z dnia 09 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił powództwo banku o zapłatę kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału pożyczki hipotecznej indeksowanej do CHF wytoczone przeciwko kredytobiorcy. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że z uwagi na wcześniejszy, prawomocny wyrok przesądzający o nieważności umowy pożyczki i złożenie przez kredytobiorcę skutecznego […]

Wygrana z developerem o lokale warte 7 mln złotych !

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnym sukcesie Klienta Kancelarii w sprawie o przeniesienie prawa własności przeciwko szczecińskiemu Deweloperowi. W dniu 31 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt: I AGa 67/22) wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i oddalił w całości apelację strony pozwanej. Sąd Apelacyjny w całości […]

Kolejne zabezpieczenie w tzw. „sprawie frankowej” – postanowienie Sądu Okręgowego
w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 roku!

✅ Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy tzw. „kredytu frankowego” poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powoda w wysokości i terminach określonych umową kredytu od dnia udzielenia […]

Czy Pandemia spowodowała konieczność wejścia „Papug” w Sieć?

Pandemia u adwokatów i radców prawnych. Od czasu, gdy w 2020 roku pandemia COVID-19 zagościła na stałe nie tylko w naszym życiu osobistym, ale również zawodowym, w zawodzie adwokata i radcy prawnego zaszły pewne przeobrażenia. Zaobserwować można wejście zarówno adwokatów jak i radców prawnych w przestrzeń do tej pory zarezerwowaną dla podmiotów wykonujących tak zwaną […]

Czy przedsiębiorca może dochodzić uznania za nieważną umowy kredytu frankowego ?

O ile orzecznictwo w sprawach dotyczących konsumenckich kredytów frankowych na chwilę obecną nie budzi już większych wątpliwości, o tyle w sprawach „Frankowiczów przedsiębiorców” wyroki bywały różne. Wielu przedsiębiorców nie podjęło się dochodzenia należnych im przeciwko bankom roszczeń, z uwagi na wiążący się z takim postępowaniem zwiększony poziom ryzyka. Realną szansę na wygranie procesu sądowego przez […]

Wygrana z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w sprawie kredytu hipotecznego nominowanego do CHF.

Wyrokiem z dnia 09 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłat dokonanych na poczet umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF na skutek uznania tej umowy za nieważną. Co istotne, sporna umowa kredytu w zakresie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych odwoływała się do kursu sprzedaży obowiązującego […]

WIBOR – co warto wiedzieć ?

WIBOR – co warto wiedzieć ? Większość osób wnioskujących o przyznanie kredytu bankowego nie zdaje sobie sprawy z tego czym jest WIBOR i jaki ma wpływ na wysokość przyszłych rat. WIBOR (z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym w ujęciu rocznym. Zgodnie z założeniami wskaźnik WIBOR powinien odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania przez bank pieniądza […]