BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Banki wycofują pozwy przeciwko frankowiczom!

Banki wycofują pozwy przeciwko frankowiczom! W ostatnich dniach w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że banki stopniowo rezygnują z pozywania kredytobiorców frankowych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, waloryzację czy inne roszczenia związane z ustaleniem nieważności umów kredytu powiązanych z CHF, a także cofają lub modyfikują wniesione już w tym zakresie powództwa. Faktycznie, również w […]

Rozrządzenie przedmiotem majątku na wypadek śmierci

Rozrządzenie przedmiotem majątku na wypadek śmierci W polskim prawie spadkowym obowiązuje reguła, zgodnie z którą z chwilą śmierci spadkodawcy cały jego majątek podlega dziedziczeniu przez spadkobierców. Spadkodawca sporządzając testament decyduje, komu po jego śmierci przypadnie jego majątek. Dysponowanie poszczególnymi przedmiotami majątku jest wyjątkiem. W przypadku, gdy spadkodawca dokona dyspozycji co do poszczególnych składników swojego majątku, […]

Przyznanie się do winy a łagodniejszy wymiar kary

Przyznanie się do winy a łagodniejszy wymiar kary W opinii publicznej powszechną wiedzą jest, że osoba, której organy ścigania postawiły zarzuty karne może przyznać się do winy. Takie zachowanie podejrzewanego, podejrzanego czy oskarżonego ma na celu doprowadzić do łagodniejszego wymiaru kary. Należy jednak pamiętać, że wszelkie informacje udzielone funkcjonariuszom organów ścigania mogą zostać wykorzystane przeciwko […]

Ponowne wygrane Klientów Kancelarii z bankami w sprawach „frankowych”

Ponowne wygrane Klientów Kancelarii z bankami w sprawach „frankowych” ✅ Postanowieniem z dnia 15 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił zażalenie Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r. w przedmiocie udzielenia Klientowi Kancelarii zabezpieczenia. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Sprawa […]

Brak możliwości domagania się przez banki waloryzacji kapitału kredytu – w sprawach frankowych!

Brak możliwości domagania się przez banki waloryzacji kapitału kredytu – w sprawach frankowych! Wraz z początkiem roku obserwujemy masowe kierowanie przez banki pozwów przeciwko kredytobiorcom obejmujących waloryzację kapitału kredytu wypłaconego na podstawie umowy powiązanej z walutą franka szwajcarskiego oraz wynagrodzenie za korzystanie z takiego kapitału. Powyższe, jak wskazują same banki, ma związek z ostatnim orzeczeniem […]

Konsekwencje jazdy na podwójnym gazie

Konsekwencje jazdy na podwójnym gazie. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu niesie za sobą wiele negatywnych dolegliwości i może spowodować wyjątkowo tragiczne skutki. Jednak należy wskazać, że tego typu działania są zabronione pod groźbą kary. Polskie prawo wyróżnia dwa stany, które determinują rodzaj i wymiar kary, a mianowicie: Oznacza to, że kary za prowadzenie pojazdu pod […]

Szansa na szybsze zakończenie postępowań w sprawach „frankowych”

Szansa na szybsze zakończenie postępowań w sprawach „frankowych” Najnowsze orzeczenie wydane przez TSUE w dniu 18 stycznia 2024 r. w sprawie C – 531/22, zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi w sporze „frankowicza” z Getin Noble Bank S.A. powinno przyczynić się do szybszego rozstrzygania procesów „frankowych”. Dają one nadzieję w szczególności tym kredytobiorcom, którym banki wypowiedziały umowy kredytu […]

Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach „frankowych”

Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach „frankowych” ✅ Postanowieniem z dnia 20 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Polska S.A. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. radcowskiego Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza. ✅ Wyrokiem z dnia 21 […]

Informacja o rozprawie w sprawie z powództwa SSPH S.A.

Informacja o rozprawie w sprawie z powództwa SSPH S.A. Uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie z powództwa akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowania z tytułu utraty wartości akcji. W związku z tym, TVP 3 Szczecin wyemitowała reportaż, […]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Warunkowe umorzenie postępowania karnego wiąże się z przypisaniem sprawcy winy za popełnione przestępstwo, jednak nie oznacza wymierzenia mu kary. Postępowanie karne kończy się warunkowym umorzeniem na okres próby, który niejednokrotnie jest połączony z określonymi obowiązkami. W konsekwencji sąd wydaje wyrok, ale nie jest to wyrok […]