BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

Kolejne sukcesy Klientów Kancelarii w sprawach frankowych! Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z NORDEA BANK S.A w Gdyni jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę […]

Fundacja rodzinna – najważniejsze informacje

Fundacja rodzinna – najważniejsze informacje Fundacja rodzinna stanowi kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zaplanowanie oraz wdrożenie planu sukcesji, chroniące jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Fundacja rodzinna jest narzędziem, które ma ułatwić planowanie ponadpokoleniowej sukcesji, w bardziej elastyczny sposób, niż przewidują to zasady prawa spadkowego. Fundacja rodzinna łączy w sobie […]

Kolejne wygrane Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

Kolejne wygrane Klientów Kancelarii w sprawach frankowych! ✅ Wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z Raiffeisen Bank International AG S.A. w Wiedniu jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej […]

Zalety założenia fundacji rodzinnej na gruncie podatkowym

Zalety założenia fundacji rodzinnej na gruncie podatkowym Fundacja rodzinna jako podmiot gospodarczy obowiązuje w polskim prawie podatkowym od roku. Zadaniem fundacji rodzinnej jest przede wszystkim konsolidacja majątku w jednym podmiocie, tj. fundacji – tak aby majątek wchodzący w jej skład pozostawał w rękach członków rodziny czy też osób najbliższych dla fundatora przez pokolenia. W niniejszym […]

Przewodnik po sprawach frankowych cz.3

Przewodnik po sprawach frankowych cz.3 W odpowiedzi na Państwa pytania, przedstawiamy już trzecią część tzw. przewodnika po sprawach frankowych, z którego pozyskają Państwo wszelkie najważniejsze informacje dotyczące postępowań o zapłatę i ustalenie nieważności kredytu. Ile wynosi opłata sądowa od pozwu? Opłata sądowa od pozwu wynosi 1.000,00 zł. Ponadto, pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi podlega opłacie w wysokości […]

Niemal 1.300.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia! Kolejny prawomocny wyrok w sprawie o pozbawienie wolności w okresie komunizmu

Niemal 1.300.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia! Kolejny prawomocny wyrok w sprawie o pozbawienie wolności w okresie komunizmu Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny (sygn. akt II AKa 409/23) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydziału Karnego z dnia 8 września 2023 r. (sygn. akt III […]

Odsetki dla Frankowiczów potwierdzone przez TSUE!

Odsetki dla Frankowiczów potwierdzone przez TSUE! Dotychczas kwestia należnych frankowiczom odsetek zasądzonych od banku na ich rzecz obok należności stanowiących sumę dotychczasowych wpłat nie była dostatecznie wyjaśniona. Banki w toku postępowań wytoczonych przez kredytobiorców, w celu „zablokowania” możliwości naliczania odsetek przysługujących frankowiczom korzystały z tzw. zarzutu (prawa) zatrzymania, a część sądów uwzględniała ten zarzut. Jednakże […]

Informacja o wniesieniu opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Informacja o wniesieniu opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A. Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2024 r. została uiszczona opłata od apelacji w wysokości 200.000,00 zł. Wyjaśnienia wymaga, że na przełomie ostatnich dni, w wyniku czynności podjętych przez Kancelarię odnotowano wpływ […]

Sąd Najwyższy ponownie po stronie Frankowiczów!

Sąd Najwyższy ponownie po stronie Frankowiczów! Po wielu miesiącach oczekiwania i kilku godzinach narady składu całej Izby Cywilnej w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 25/22), w której ostatecznie rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące tzw. kredytów frankowych. Na szczęście, obawy niektórych prawników okazały się nieuzasadnione, a Sąd Najwyższy podtrzymał […]

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne Przesłanki waloryzacji umownej zostały uregulowane w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) i jako takie stanowią narzędzie prawne do dostosowania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, których zastosowanie umożliwia przywrócenie […]