BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Informacja o wniesieniu opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Informacja o wniesieniu opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A. Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2024 r. została uiszczona opłata od apelacji w wysokości 200.000,00 zł. Wyjaśnienia wymaga, że na przełomie ostatnich dni, w wyniku czynności podjętych przez Kancelarię odnotowano wpływ […]

Informacja w sprawie postępowania sądowego z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Informacja w sprawie postępowania sądowego z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A. Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., uprzejmie informujemy, że w weekendowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego” ukazała się recenzja książki Prezesa Zarządu SSPH Krzysztofa Piotrowskiego pt. „Piechotą po Stoczni”, w której wskazano najważniejsze okoliczności dotyczące toczącego się obecnie postępowania grupowego przed Sądem Apelacyjnym w […]

Informacja o wniesieniu apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Informacja o wniesieniu apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A. Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2024 r. pełnomocnicy grupy Akcjonariuszy złożyli po raz trzeci apelację do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. W związku z koniecznością ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd Apelacyjny, BD Kancelaria Radców […]

Informacja o premierze książki Prezesa Zarządu SSPH S.A. Krzysztofa Piotrowskiego “Piechotą po Stoczni”

Informacja o premierze książki Prezesa Zarządu SSPH S.A. Krzysztofa Piotrowskiego “Piechotą po Stoczni” Szanowni Państwo Akcjonariusze spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A., uprzejmie informujemy, że wkrótce ukaże się książka autorstwa Krzysztofa Piotrowskiego – Prezesa Zarządu Spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. o tytule „Piechotą po Stoczni”. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu przedpremierowo okładkę tej książki, w […]

Informacja o stanie sprawy z powództwa Akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.

Informacja o stanie sprawy z powództwa Akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. Szanowni Państwo, Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding S.A.”, uprzejmie informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 31 stycznia 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny – jako sąd pierwszej instancji, po raz kolejny wyroku, oddalającego powództwo w sprawie prowadzonej […]

Informacja o rozprawie w sprawie z powództwa SSPH S.A.

Informacja o rozprawie w sprawie z powództwa SSPH S.A. Uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie z powództwa akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowania z tytułu utraty wartości akcji. W związku z tym, TVP 3 Szczecin wyemitowała reportaż, […]

Informacja o wysłaniu korespondencji Członkom Grupy – Akcjonariuszom Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING S.A.

Szanowni Państwo, Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding S.A.”,  w związku z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu w dniu 18 września 2023 r., uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie wysłana do Państwa pocztą korespondencja z informacjami o postępowaniu grupowym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I C 1914/23.

Zaproszenie na spotkanie Członków Grupy – Akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING S.A.

Szanowni Akcjonariusze, w związku z toczącym się postępowaniem grupowym z powództwa Członków Grupy, reprezentowanych przez Krzysztofa Piotrowskiego o odszkodowanie za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A., serdecznie zapraszamy wszystkich Akcjonariuszy – Członków postępowania grupowego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Zespole Szkół […]

Apelacja SSPH

Szanowni Państwo, informujemy, że rozprawa apelacyjna w sprawie odszkodowania za utratę wartości akcji SSPH (sygn. akt: I ACa 600/22) wyznaczona na dzień 16 listopada 2022 r. została odwołana w dniu 14 listopada 2022 r. W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym uchylono w całości zaskarżony przez Kancelarię […]

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Szanowni Państwo, Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., Członkowie Grupy w postępowaniu grupowym, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie o sygn. I C 990/18. Z uwagi na trwający stan pandemii nie mamy możliwości zorganizowania z Państwem kolejnego spotkania, stąd informujemy o aktualnym jego stanie. W postępowaniu grupowym toczącym się przed Sądem […]