BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu! Wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny (sygn. akt III Ko 313/23) zasądził na rzecz Klientek Kancelarii łącznie kwotę 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz łącznie kwotę 209.400 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne skazanie […]

Represje w okresie PRL. Odszkodowania i zadośćuczynienia – kolejne sprawy w toku.

Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego weszła w życie w roku 1991. Na jej podstawie osobom, które w okresie komunizmu były pozbawione wolności, internowane lub wcielone do wojskowych oddziałów górniczych przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Zgodnie z ustawą […]

Kolejne wygrane w sprawach o roszczenia z tytułu represji w okresie PRL!

Wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż przyznane przez Sąd I instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie wycenił bowiem krzywdę doznaną przez ojca naszych Klientów na kwotę 499.800,00 zł, jednak kwota ta była w ocenie […]

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem […]

Sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że w dniu 20 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 26 maja 1953 r. Wyrokiem z 1953 r. dwudziestodwuletni działacz opozycji został […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w okresie komunizmu.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego osobom, które w okresie komunizmu były internowane lub represjonowane przez organy ścigania przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia. […]

Możliwość odzyskania nieruchomości wywłaszczonych w PRL wyłącznie do 14 maja 2020 r.!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wnioskiem o zwrot nieruchomości wywłaszczonych przed 2000 rokiem można wystąpić jedynie do 14 maja 2020 r. Powyższy termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie jest możliwe jego przywrócenie, nawet jeżeli uchybienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Jedną z głównych przesłanek żądania […]