BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Brak możliwości domagania się przez banki waloryzacji kapitału kredytu – w sprawach frankowych!

Brak możliwości domagania się przez banki waloryzacji kapitału kredytu – w sprawach frankowych! Wraz z początkiem roku obserwujemy masowe kierowanie przez banki pozwów przeciwko kredytobiorcom obejmujących waloryzację kapitału kredytu wypłaconego na podstawie umowy powiązanej z walutą franka szwajcarskiego oraz wynagrodzenie za korzystanie z takiego kapitału. Powyższe, jak wskazują same banki, ma związek z ostatnim orzeczeniem […]

Szansa na szybsze zakończenie postępowań w sprawach “frankowych”

Szansa na szybsze zakończenie postępowań w sprawach “frankowych” Najnowsze orzeczenie wydane przez TSUE w dniu 18 stycznia 2024 r. w sprawie C – 531/22, zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi w sporze „frankowicza” z Getin Noble Bank S.A. powinno przyczynić się do szybszego rozstrzygania procesów „frankowych”. Dają one nadzieję w szczególności tym kredytobiorcom, którym banki wypowiedziały umowy kredytu […]

Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach “frankowych”

Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach “frankowych” ✅ Postanowieniem z dnia 20 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Polska S.A. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. radcowskiego Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza. ✅ Wyrokiem z dnia 21 […]

Kolejna ważna decyzje TSUE dla Frankowiczów.

Kolejna ważna decyzje TSUE dla Frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj kolejny korzystny wyrok dla tzw. frankowiczów – w sprawie C-28/22. W treści odpowiedzi na zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prejudycjalne, TSUE poruszył dwie istotne kwestie, mając na względzie treść dyrektywy 93/13. Wykładnia prawa krajowego nie może prowadzić do uznania, że bieg […]

Przełomowy wyrok TSUE ponownie na korzyść Frankowiczów

Przełomowy wyrok TSUE ponownie na korzyść Frankowiczów. W dniu dzisiejszym – 7 grudnia 2023 r. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-140/22, który po raz kolejny okazał się korzystny dla Frankowiczów. Wyrok jest o tyle przełomowy, że ujednolici kwestie, które dotychczas pozostawały sporne w polskim orzecznictwie. Odpowiadając na pytania Sądu Rejonowego dla […]

Roszczenie jednego z byłych małżonków o ustalenie nieważności umowy kredyt frankowego

Roszczenie jednego z byłych małżonków o ustalenie nieważności umowy kredyt frankowego Kolejna korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów!!! Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt: III CZP 12/23 uznał, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. W praktyce […]

Frankowicze ponownie wygrywają w sporach sądowych z Bankami

Wyrokiem z dnia 9 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Konenc oraz adw. Piotra Barcza, […]

Ugody banków z Frankowiczami – czy opłaca Ci się podpisać ugodę z bankiem?

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem wobec treści wyroków TSUE z dnia15.06.2023 r. (sprawy C-520/21 i C-287/22)? Korzystne dla Kredytobiorców orzeczenia sądów w sprawach frankowych, poparte stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) spowodowały intensywne promowanie ugód dla Frankowiczów przez sektor bankowy. W I kwartale 2023 r. liczba spraw sądowych związanych z tzw. kredytami frankowymi […]

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE! Frankowicze uzyskali dodatkowe uprawnienia! 

W dniu dzisiejszym (15 czerwca 2023 r.) Trybunał zajął przełomowe stanowisko co do roszczeń kredytobiorców względem banków.W ocenie Trybunału, konsument może żądać od banku wynagrodzenia za korzystanie przez bank z jego środków pieniężnych (takie roszczenie nie przysługuje bankom)! Oznacza to, że oprócz zwrotu wszystkich dotychczasowym wpłat wraz z odsetkami, kredytobiorca może żądać dodatkowego wynagrodzenia za to, […]